FAQ

Przy zakupie inwestycje często towarzyszą Państwu pytania. Jest to zrozumiałe, dlatego każdego dnia rzetelnie odpowiadamy na pytania naszych Klientów i rstaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości, które pojawiają się na drodze do zakupu wymarzonego mieszkania/domu. Poniżej zestawiliśmy najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami. Liczymy, że ułatwi to Państwu podjęcie dezycji na temat zakupu nieruchomości.

Aby nasi Klienci mogli podjąć świadomą i pewną decyzję dajemy możliwość dwuetapowej rezerwacji. Pierwsza, ustna, bez podpisywania jakichkolwiek formalności, zawierana na 2-3 dni. Pierwszą rezerwację można zrobić na jedno, lub dwa mieszkania, aby w komfortowych warunkach dokonać weryfikacji, porównania i ostatecznego wyboru. Jeśli decyzja jest podjęta, zapraszamy do biura sprzedaży w celu zawarcia pisemnej umowy rezerwacyjnej. Ta, sporządzana jest w formie pisemnej i gwarantuje pierwszeństwo do zawarcia umowy deweloperskiej w ustalonej cenie, w czasie jej obowiązywania. Z zawarciem umowy rezerwacyjnej wiąże się wpłata zaliczki, którą uiszcza się przelewem na wskazany rachunek bankowy. Czas obowiązywania umowy rezerwacyjnej wynosi dwa miesiące do czasu podpisania umowy deweloperskiej u Notariusza.

Elementy, które powinna zawierać niniejsza umowa, wymienia ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, inaczej nazywana ustawą deweloperską. Umowa deweloperska to umowa, na podstawie której deweloper za wynagrodzeniem zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności nieruchomości i przeniesienia jej na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego.

W przypadku budynków w trakcie budowy – płatność odbywa się przelewami w transzach określonych w harmonogramie. Transze są obliczane zgodnie z zaawansowaniem stanu budowy. W umowie deweloperskiej określane są kwoty oraz terminy według których Klient wpłaca kolejne raty. W przypadku budynków oddanych do użytkowania – warunki płatności uzależnione są głównie od możliwości Klienta. Zazwyczaj jest to jednorazowa płatność ze środków własnych, lub w dwóch transzach – wkład własny jako pierwsza rata po podpisaniu umowy przedwstępnej i reszta należności w ciągu miesiąca jaki dajemy na załatwienie spraw kredytowych

Tak, dla naszych Inwestycji są prowadzone rachunki powiernicze. Każdy z Klientów wpłaca środki na indywidualne konto techniczne, a zgromadzone na nim środki wypłacane są deweloperowi po zrealizowaniu i skontrolowaniu przez rzeczoznawcę z banku konkretnego etapu inwestycji.

Tak, jeśli zgłosicie Państwo chęć przesunięcia na etapie, kiedy ścianki nie zostały jeszcze wykonane. Jeżeli zgłoszone będzie to w późniejszym etapie, w zależności od stopnia zaawansowania, przesunięcie może nie być możliwe, bądź naliczona zostanie dodatkowa opłata

Jeśli zakup mieszkania jest finalizowany na etapie budowy inwestycji, istnieje możliwość wprowadzenia zmian lokatorskich w tym zmian polegających na ułożeniu ogrzewania podłogowego. Istnieje możliwość wykonania takiego systemu, zarówno tylko w miejscach najczęściej gdzie stosowane są płytki ceramiczne (łazienka lub kuchnia), jak i w całym domu lub mieszkaniu (w takim przypadku istnieje możliwość rezygnacji z kaloryferów). Nasi doradcy określą koszty wykonania instalacji.

Tak, jeśli zgłosicie Państwo chęć zmian na wczesnym etapie budowy oraz instalacja nie będzie przekraczała standardu wykończenia, zrobimy to nieodpłatnie, natomiast kiedy instalacja była już wykonana przed chęcią zmiany, przerobienie będzie wymagało wniesienia dodatkowej opłaty. Należy podkreślić, że niektóre elementy, ze względów konstrukcyjnych, nie będą mogły być przeniesione.

Przy zawieraniu umowy rezerwacyjnej klienci otrzymują wszelkie niezbędne dokumenty do zawarcia umowy kredytowej takie jak: pozwolenie na budowę, wypis z rejestru gruntów, harmonogram, prospekt informacyjny, wzór umowy deweloperskiej. W praktyce najczęściej doradca kredytowy lub przedstawiciel banku kontaktuje się bezpośrednio z biurem sprzedaży celem wymiany dokumentacji, tak by oszczędzić czas klienta.

Gdy inwestycja zbliża się ku końcowi, zapraszamy klientów na odbiór techniczny mieszkania. Sprawdzana jest jakość, a także umiejscowienie instalacji. Jeśli są jakieś zastrzeżenia, wpisujemy je w protokół techniczny. Po odbiorze budynku przez nadzór budowlany następuje protokolarne przekazanie lokalu. Jeśli nic nie budzi zastrzeżeń, klient otrzymuje klucze i może przystąpić do wykańczania swojego mieszkania. Gdy zdarzy się jednak, że wystąpią drobne usterki, czy braki Generalny Wykonawca ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku i 30 dni na ich usunięcie.

W ramach inwestycji Szeregowa Owocowa przygotowaliśmy profesjonalne wsparcie dla osób, które nie mają polskiego obywatelstwa. Pomagamy obcokrajowcom przy zakupie nieruchomości. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie tego procesu, w tym pomoc tłumacza językowego oraz notariusza.

Tak. W tym celu należy wcześniej umówić się na wizytę. Ze względów bezpieczeństwa, niedopuszczalne jest poruszanie się po budowie bez nadzoru kierownika budowy.

Tak. Korzyści z tego płynących jest wiele. Budowa jest to proces długotrwały i niełatwy. Błędy bywają bardzo kosztowne i niestety często nieodwracalne. Kiedy chcemy budować na własną rękę, błędy popełnione w czasie budowy mogą nam towarzyszyć całe życie. Warto zadanie to przekazać firmie, która zajmuje się tym od lat. Kupując mieszkanie od dewelopera mają Państwo pewność, że zrobiono to dobrze, bezpiecznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pomagamy również Państwu przejść przez wszelkie formalności od finansowania nieruchomości kredytem do zawierania umów z dostawcami mediów.

Kontakt
MAXBUD GROUP DEVELOPMENT Sp. z o.o.
BIURO SPRZEDAŻY
ul. Owocowa 34
16-070 Porosły-Kolonia
Pon-Pt 09:00 - 17:00
Copyright © 2022 MAXBUD
 
Wszelkie prawa zastrzeżone
 | 
Realizacja 
BetterVision.pl